Tirsdag 7 Desember 2021
Kl. 10:00 - 12:00, Eldresenter Herregruppe
Samling for pensjonerte menn

Herregruppe er en samling for pensjonerte menn som samles på eldresenteret den første tirsdagen hver måned fra kl. 10.00-12.00.

Her drikkes det kaffe med kjeks og det prates om alt og ingenting. Målet med gruppe er felleskap og trivsel for de som deltar!

Kontaktperson Jon Bakken: 45 44 97 84

2022 © Rømskog frivilligsentral